Kennis & ervaring  

Vanaf 2000 worden interim opdrachten uitgevoerd. De meest recente opdrachten waarbij Middel Interim Management BV de afgelopen jaren betrokken is geweest, zijn hieronder opgenomen:


Attero

Attero is een Nederlands afvalverwerking bedrijf voor overheden en bedrijven.

Middel Interim Management BV heeft in 2016/2017 ondersteund bij het verkoopproces van Attero en bij het actualiseren van de fiscale positie.

Middel Interim Management BV heeft - na de verzelfstandiging in 2009 - Attero eerder vooral ondersteund op het gebied van IFRS expertise: opstellen jaarrekeningen op basis van IFRS en NL GAAP (inclusief contacten externe accountant), beheer Accounting manual), bij de implementatie van een consolidatiesysteem (SAP BPC) en deelname aan een team inzake het geïntegreerde jaarverslag

 


Gasunie

Gasunie draagt onder andere zorg voor het transport van het Nederlandse aardgas. De afdeling Finance & Control is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening op basis van IFRS. Vanwege personeelsmutaties heeft Middel Interim Management BV vanaf oktober 2015 tot en met maart 2016 op deze afdeling tijdelijk de functie vervuld als specialist Externe Verslaggeving met als doel het opstellen van de jaarrekening 2015.

 


Intertrust

Trustkantoor Intertrust (Amsterdam) houdt zich bezig met het beheren van vennootschappen, vaak in opdracht van buitenlandse bedrijven. Middel Interim Management BV heeft voor een opdrachtgever van het trustkantoor voor de jaren 2014 en 2015 een geconsolideerde IFRS jaarrekening opgesteld.

 


Stahl

Stahl is een chemiebedrijf met meer dan 1.800 mensen in 11 fabrieken en 38 laboratoria verspreid over 23 landen, marktleider in chemicaliën voor leerbewerking en lakken ('performance coatings').

Middel Interim Management BV heeft ondersteuning verleend bij het opstellen van de IFRS jaarrekening en consolidatierapportage over de boekjaren 2013 en 2014. Daarnaast is ondersteuning verleend bij voorbereidende werkzaamheden inzake een acquisitie en aansluitend de administratieve verwerking hiervan (purchase price allocation) in de jaarrekening 2014. In de laatste fase van de opdracht is een Tax Control Framework in het kader van horizontaal toezicht opgesteld.

 Klik hier voor de CV van Jeffrey Middel

 
Middel Interim Management BV
Pauwenburg 133
8226 TV Lelystad

M 06 512 68 146
E info@jmiddel.nl